Ադրբեջանում դպրոցական դասագրքի շապիկին Հայաստանն Ադրբեջանի տարածք է ներկայացված

100

Ադրբեջանի միջնակարգ դպրոցների Ադրբեջանի պատմություն առարկայի դասագրքի շապիկն է՝ նախատեսված 5-րդ դասարանի համար: Քարտեզում ներկայացված է Ադրբեջանի տարածքը, որը ներառում է Հայաատանն ու Արցախի հանրապետությունները, Իրանի հյուսիսը:

պ.գ.թ., թյուրքագետ Վարուժան Գեղամյան |