Մեղրու տարածաշրջանում 50 տոկոս զեղջ

Գործադիրը որոշել է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին 2011թ. 9 ամսում հատկացվել է 16 մլն 350 հազար դրամ` Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանում օգտագործվող ոռոգման ջրի դիմաց գանձվող վարձավճարների նկատմամբ 50 տոկոս զեղչ կիրառելու նպատակով։ Հաշվի են առնվել այդ տարածաշրջանի ռազմավարական կարևորագույն նշանակությունը և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայությունը։ Լրացումներ կատարելով իր նախկին որոշումներից մեկում, կառավարությունը պարզեցրել է ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման և երկարաձգման գործընթացը` դյուրացնելով ստորերկրյա ջրային պաշարների օգտագործման կառավարումը։