Մարդահամարը կարժենա 100մլն դրամ

Կառավարությունն այսօր հաստատել է ՀՀ 2011թ. մարդահամարի ծրագիրը (հարցաշարը) և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդին առաջարկել ծրագրի հիման վրա մեկամսյա ժամկետում հաստատել մարդահամարի հարցաթերթը։ Մեկ այլ որոշմամբ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստական աշխատանքի կազմակերպման համար ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը հատկացվել է 100 մլն դրամ։ Մարդահամարն անցկացվելու է 2011թ. հոկտեմբերի 12-21-ը։ Դրա արդյունքում տեղեկություններ կստացվեն բնակչության թվաքանակի, կազմի, սոցիալ-ժողովրդագրական կառուցվածքի, աշխարհագրական տեղաբաշխման, զբաղվածության (տնտեսական ակտիվության), կրթության և տնտեսությունների բնակարանային պայմանների վերաբերյալ։