Վաճառվող հացը վտանգավոր է առողջության համար

6

Մենք չգիտենք, թե ինչ է իրականում հացի բաղադրությունը, որը մեր ամենօրյա սեղանի մասն է կազմում: